Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn về phong trào “Ba trách nhiệm”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn về phong trào “Ba trách nhiệm”

14/07/2014

Sáng ngày 9/7/2014 tại Hội trường 3B, trụ sở số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Đoàn Viện) đã có buổi làm việc với đại diện Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn bàn về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào “Ba trách nhiệm”.

Đồng chí Ngọ Văn Khuyến (ngồi giữa), Phó Trưởng ban, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn tại buổi làm việc cùng Đoàn Viện

 

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Ngọ Văn Khuyến, Phó Trưởng ban, Ban Thanh niên Công nhân và Đô Thị Trung ương Đoàn cho biết: Phong trào “Ba trách nhiệm” là một trong những phong trào do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X phát động từ năm 2009, nội dung của phong trào gồm: Trách nhiệm với bản thân; Trách nhiệm với công việc và Trách nhiệm với nhân dân. Để có thêm cơ sở thực tiễn về các kết quả triển khai trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của phong trào trong thời gian tới, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn mong muốn lắng nghe các ý kiến trao đổi về những kết quả đạt được và những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình triển khai Phong trào tại Đoàn Viện. Các ý kiến trao đổi có ý nghĩa đóng góp thêm vào cơ sở lý luận trong dự thảo Kết luận của Phong trào do Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn đảm nhiệm.

Báo cáo kết quả của phong trào “Ba trách nhiệm”, đồng chí Trần Thanh Vân, Phó Bí thư Đoàn Viện nhận định: Trong những năm qua, Đoàn Viện luôn chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền và lồng ghép mục tiêu phong trào “Ba trách nhiệm” trong tất cả các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ. Với đặc thù là cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội, các đoàn viên, thanh niên đã luôn nêu cao tinh thần xung kích, vượt khó để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhiều đoàn viên đã được giao chủ nhiệm đề tài các cấp; số lượng đoàn viên tham gia cấp ủy, lãnh đạo Phòng, lãnh đạo các đơn vị được tăng lên rõ rệt. Với tinh thần “đi trước về sau” các đoàn viên luôn chủ động, tích cực tự học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tham dự các hội thảo, tọa đàm, tham gia viết báo cáo chuyên đề gắn với chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều hoạt động đã tạo được tiếng vang và sự gắn kết giữa các cơ sở đoàn trong toàn Đoàn Viện, tạo động lực và khơi dậy sự hăng say, nhiệt tình trong toàn thể đoàn viên, thanh niên… Mặc dù vậy, do tính chất công việc là đơn vị nghiên cứu, các đoàn viên, thanh niên hay phải đi công tác xa; hoạt động của cán bộ đoàn hầu hết là kiêm nhiệm nên việc triển khai Phong trào còn bị gián đoạn, chưa được tập trung nên hiệu quả chưa được như mong đợi.

 

Toàn cảnh buổi làm việc   Đ/C Trần Thanh Vân, Phó Bí thư Đoàn Viện phát biểu tại buổi làm việc với đại diện Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn

 

Tại buổi làm việc này, đại diện các chi đoàn cơ sở cũng bày tỏ nhiều ý kiến xung quanh việc thực hiện Phong trào tại chi đoàn cơ sở. Đặc biệt là bàn về các giải pháp để phong trào “Ba trách nhiệm” đạt được hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới. Các ý kiến đề xuất Phong trào nên tập trung phát động theo từng giai đoạn, tùy vào đặc trưng của mỗi đơn vị để vận dụng và đẩy mạnh tuyên truyền… biến mục tiêu “Ba trách nhiệm” không chỉ dừng lại ở hành động mà trở thành ý thức tự nhiên trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

                 Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: