Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2017-2022 và tổng kết công tác Đoàn năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2017-2022 và tổng kết công tác Đoàn năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020

26/12/2019

Thực hiện Công văn số 2381/KHXH-VP ngày 02/12/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, sáng ngày 26/12/2019, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm tổ chức hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2017-2022 và tổng kết công tác Đoàn năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có: GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ. Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (Đoàn Khối) có đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối. Về phía Đoàn Viện Hàn lâm có TS. Phạm Quang Linh, Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm và các Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm là ThS. Nguyễn Thị Hiền và TS. Nguyễn Xuân Bách; đại diện các đồng chí đến từ các Ban chức năng Viện Hàn lâm; đại diện các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của các đơn vị (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…) cùng các đồng chí Thường vụ, chuyên trách Đoàn Viện Hàn lâm, Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc Viện Hàn lâm.

Năm 2019 là năm Kỷ niệm 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là tổ chức Đoàn của một cơ quan nghiên cứu, Đoàn Viện Hàn lâm xác định sẽ triển khai Hội nghị, Hội thảo liên quan tới hoạt động kỷ niệm này. Với bối cảnh của Viện Hàn lâm, năm 2019 là năm Viện Hàn lâm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nghiên cứu và hội nhập quốc tế. Do đó, yêu cầu của lãnh đạo Viện Hàn lâm đặt ra đối với cán bộ trẻ ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy, mục tiêu của Đoàn Viện Hàn lâm là tạo ra môi trường cho đoàn viên, thanh niên phát triển theo đúng định hướng của Đảng ủy, lãnh đạo Viện.

Bí thư Phạm Quang Linh phát biểu tại Hội nghị   Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Hiền đã trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 với những kết quả nổi bật trên 05 lĩnh vực (công tác đoàn gắn với chuyên môn; công tác đoàn gắn với tuyên truyền, giáo dục; công tác đoàn gắn với xung kích vì cộng đồng; công tác đoàn gắn với rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần; công tác kiện toàn bộ máy, phát triển Đảng.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2019, trên cơ sở định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và của Viện Hàn lâm, Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm xác định trọng tâm mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 hướng tới tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa Ban chấp hành các đơn vị và từ đó kết nối chặt chẽ hơn đoàn viên, thanh niên trong toàn Viện để mọi hoạt động tập thể trở nên thiết thực và ý nghĩa; khuyến khích sự tham gia, đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của đoàn viên, thanh niên các đơn vị bằng những hình thức cụ thể như việc gắn công tác thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên với công tác nâng lương sớm. Các hoạt động Đoàn đều phải gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Đoàn Viện Hàn lâm.

Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh nhiêt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của Đoàn Viện trong năm 2019 cũng như giữa nhiệm kỳ. Đồng thời, GS Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh đến các nhiệm vụ đặt ra đối với Đoàn Viện trong thời gian tới: cần tập trung vào công tác chuyên môn nghiên cứu khoa học, tiến hành các hội thảo, tọa đàm ở các đơn vị và Viện Hàn lâm, đặc biệt, nội dung trọng tâm trong năm 2020 là vấn đề môi trường. Đây sẽ là diễn đàn trao đổi học thuật hữu ích cho các đoàn viên, thanh niên Viện Hàn lâm đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới. Bên cạnh đó, GS Phó Chủ tịch cũng mong muốn, các đoàn viên, thanh niên cần nâng cao năng lực ngoại ngữ, tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo, gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ của từng Viện hướng tới đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới; bày tỏ niềm tin vào sự năng động của thế hệ trẻ sẽ có nhiều đóng góp tích cực trong nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

    Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư – Trần Quyết Thắng nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của Đoàn Viện đạt được trong thời gian vừa qua. Để Đoàn Viện tiếp tục phát huy và đạt được nhiều thành công trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ của Đoàn Viện cần tập trung: triển khai nhiệm vụ công tác đoàn gắn liền với nhiệm vụ chính trị; cần có giải pháp thiết thực, gần gũi, lôi cuốn hơn nữa trong việc triển khai công tác đoàn, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia vào công tác đoàn và phong trào thanh niên; tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn trong Khối, các tỉnh thành đoàn và các tổ chức quốc tế trong triển khai các hoạt động và phong trào; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, đ/c Trần Quyết Thắng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng trong việc xây dựng các Chi đoàn, góp sức vào sự phát triển chung của Đoàn Viện Hàn lâm nói riêng và Đoàn Khối nói chung trong thời gian tới.

Hội nghị nhận được nhiều trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Phát biểu Tổng kết, đồng chí Phạm Quang Linh trân trọng cảm ơn sự phối hợp nhiệt tình của các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng như các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và đại diện Đoàn Thanh niên một số đơn vị trực thuộc Đoàn Khối, hướng tới hoàn thiện đầy đủ phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: