Hội nghị “Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị “Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017”

12/03/2013

Hoà trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2013), sáng ngày 7/3/2013, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức “Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ II” tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Văn An - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nhữ Quang Cảnh, đồng chí Bùi Đức Việt – Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cùng sự có mặt của toàn thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban chấp hành các chi đoàn trực thuộc Viện Hàn lâm.

Tại phiên làm việc thứ nhất,các đại biểu đã nghe đồng chí Dương Văn An trình bày và quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017, tóm tắt báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X. Có 6 báo cáo chuyên đề Nam được trình bày trong phiên làm việc thứ nhất, tập trung vào những nội dung chính như sau: Chuyên đề 1: Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017; Chuyên đề 2: Lý luận, thực tiễn và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” nhiệm kỳ 2012-2017; Chuyên đề 3: Nâng cao chất lượng công tác tổ chức của Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017; Chuyên đề 4: Giải pháp tăng cường củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Chuyên đề 5: Phương hướng chính của công tác quốc tế thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017; Chuyên đề 6: Những điểm mới trong Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Tại Phiên làm việc thứ hai, đồng chí Nhữ Quang Cảnh trình bày và quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, bao gồm: Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017; Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn khối I tại Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II; Các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017…

Các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi về các nội dung được trình bày trong hai phiên làm việc, qua đó làm cơ sở để xây dựng các kế hoạch tuyên truyền và hoạt động phong trào của các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian tới.

 

                                                                                                                                                                              Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: