Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

23/03/2018

Thực hiện Kế hoạch số 06 KH/TWĐTN ngày 09/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Kế hoạch số 07 ngày 09/2/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương (Đoàn Khối) lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sáng ngày 22/3/2018, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Đoàn Khối tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối thông tin chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III”

Tham dự Hội nghị có đ/c Bùi Đức Việt, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đ/c Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối; đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối; đại diện các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và Đảng ủy Khối, thường trực Đoàn Khối; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn đang sinh hoạt tại Đoàn Khối cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành, cán bộ Đoàn chuyên trách các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối và cán bộ cơ quan chuyên trách Đoàn Khối. Hội nghị còn có sự tham dự của đ/c Phạm Quang Linh, Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn Viện, ban chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc Viện Hàn lâm.

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên được lắng nghe các thông tin chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III” “Những điểm mới của Điều lệ Đoàn khóa XI” và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối trình bày chuyên đề tại Hội nghị   <br>Toàn cảnh Hội nghị

Theo kế hoạch, ngoài Hội nghị này, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tổ chức 02 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong tháng 4 tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cho các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên các đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở của các cơ sở đoàn trực thuộc tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cấp Đoàn Khối, các cơ sở đoàn trực thuộc sẽ tổ chức hợp tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên và hoàn thành trong tháng 6 năm 2018.

Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Từ đó mỗi cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: