Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, phong trào Thanh niên năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, phong trào Thanh niên năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

05/01/2017

Thực hiện công văn số 2314/KHXH-VP ngày 15/11/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); Công văn số 286 CV/ĐTNK- VP ngày 2/11/2016 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (Đoàn Khối) về việc tổng kết, đánh giá công tác năm 2016 và kế hoạch công tác Đoàn năm 2017, sáng ngày 4/1/2016, tại Hội trường 3D nhà A, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đoàn Viện) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, phong trào Thanh niên năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận, Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính; TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; đại diện lãnh đạo các Ban chức năng cùng sự góp mặt của đ/c Trần Hữu, Phó Bí thư Đoàn Khối; đ/c Võ Xuân Vinh, Bí thư Đoàn Viện cùng các Phó Bí thư Đoàn viện là đ/c Phạm Quang Linh và Trần Thị Thanh Vân, các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Viện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn Viện và đông đảo các đồng chí trong Ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc Viện Hàn lâm.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2016, Đoàn Viện đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác Đoàn. Ban chấp hành Đoàn Viện (BCH Đoàn Viện) đã triển khai các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng; tiếp tục triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ II tới tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc. Đặc biệt, năm 2016 là năm Đoàn Viện và các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Viện khóa XIX, nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội Đoàn Khối khóa III và Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XI. Với mục tiêu gắn công tác Đoàn với công tác chuyên môn, các sinh hoạt và hội thảo khoa học đã được tổ chức nhằm thúc đẩy các phong trào “Học tập và làm theo lời Bác” và “xung kích phát triển kinh tế- xã hội”, “đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”.

Tại Hội nghị, đ/c Võ Xuân Vinh đã trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 với những kết quả nổi bật trên 03 lĩnh vực (công tác tuyên giáo; xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; công tác tổ chức của Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng).

Đ/c Võ Xuân Vinh trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016,<br>phương hướng, nhiệm vụ năm 2017   Chủ trì Hội nghị (từ trái sang): đ/c Phạm Quang Linh, <br> đ/c Võ Xuân Vinh, đ/c Trần Thị Thanh Vân<br>

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, trên cơ sở nhiệm vụ mà Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao phó, cùng định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 của Đoàn Khối, Ban chấp hành Đoàn Viện xác định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017: Đặc biệt tập trung hoàn thành tốt Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp thuộc Đoàn Viện và Đại hội Đại biểu Đoàn Viện khóa XIX, nhiệm kỳ 2017-2022; Tiếp tục cụ thế hóa các phong trào “Học tập và làm theo lời Bác” và “xung kích phát triển kinh tế- xã hội”, “đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”; Tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa đoàn viên các chi đoàn trong toàn Viện, thúc đẩy phát triển chuyên môn của cán bộ trẻ. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại các đơn vị trong toàn Viện.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của Đoàn Viện đã đạt được trong năm 2016; đồng thời chia sẻ và góp những ý kiến xác thực vào dự thảo báo cáo tổng kết, nhấn mạnh đến những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Viện trong năm 2017: (1) Xây dựng rõ các kế hoạch chuẩn bị, tiến hành Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn Viện (công tác nhân sự, qui hoạch, tiêu chuẩn đánh giá..); (2) Cần có kế hoạch hành động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng trong xây dựng Đảng, phương hướng phát triển Đảng trong Đoàn; (3) Làm rõ các định hướng, mục tiêu phấn đấu, lí tưởng thanh niên gắn với các chủ trương, đường lối của Đảng; (4) Xây dựng kế hoạch cụ thể trong phối hợp giữa các Chi đoàn trong các hoạt động tình nguyện, công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, trao đổi khoa học, thông tin về cơ hội công việc và đời sống; (5) Tiếp tục đầu tư quan hệ hợp tác giữa Đoàn Viện và Đoàn Khối với tổ chức Đoàn các bộ, ngành khác; (6) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức. Qua đó mong muốn các đoàn viên, thanh niên tiếp tục phấn đấu và nỗ lực gặt hái được những thành tích nổi bật hơn nữa trong năm 2017.

PGS.TS. Vũ Hùng Cường phát biểu tại Hội nghị   Đ/c Trần Hữu, Phó Bí thư Đoàn Khối phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Hùng Cường đánh giá cao những nỗ lực của đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn trong năm 2016 và chia sẻ những ý kiến bổ sung cho bản dự thảo báo cáo tổng kết.

Bên cạnh đó, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp thuộc Đoàn Viện và Đại hội Đại biểu Đoàn Viện khóa XIX, PGS.TS. Vũ Hùng Cường nhấn mạnh đến hai nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai:

Thứ nhất, về báo cáo tổng kết phải gắn với đặc thù của Viện Hàn lâm và thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đến sự phát triển của Đoàn thanh niên, nêu bật được những thành tích khoa học của các cán bộ trẻ, đặc biệt trong giai đoạn 2012-2016 (chủ nhiệm và tham gia đề tài các cấp, tác giả các công bố khoa học,...), số lượng và vai trò ngày càng lớn của cán bộ trẻ trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp viện và tương đương, vấn đề đào tạo cán bộ trẻ... 

Thứ hai, về công tác nhân sự, cần rà soát các đồng chí dự kiến đạt tiêu chuẩn qui hoạch và có phương án nhân sự tại các Chi đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó, chú trọng đến các hội thảo mang tính Liên chi đoàn và xây dựng tốt dự toán kinh phí hoạt động năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Đoàn Khối, phát biểu tại Hội nghị, đ/c Trần Hữu ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đoàn Viện đạt được trong năm 2016; đồng thời có những chỉ đạo sâu sát theo 03 nội dung chính: công tác tuyên giáo; công tác phong trào (phong trào “3 trách nhiệm”; tình nguyện tại chỗ…); công tác xây dựng và phát triển Đảng. Qua đó mong muốn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm; sự phối hợp chặt chẽ, chung tay đóng góp trí lực của các đoàn viên, thanh niên Viện Hàn lâm trong xây dựng tọa đàm văn kiện; dự thảo văn kiện; chỉ thị, nghị quyết của Đoàn Khối và Trung ương Đoàn thời gian tới.

Hội nghị nhận được nhiều trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Phát biểu Tổng kết, đồng chí Võ Xuân Vinh cám ơn sự phối hợp nhiệt tình của các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng như các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Đoàn Khối cơ quan Trung ương hướng tới hoàn thiện đầy đủ phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn trong năm 2017, góp phần thực hiện thành công kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp thuộc Đoàn Viện và Đại hội Đại biểu Đoàn Viện khóa XIX (nhiệm kỳ 2017-2022).

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: