Tin tức Đào tạo
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao
Tập huấn “Hướng dẫn Biên tập, Quản trị Cổng thông tin điện tử và Quản trị phần mềm quản lí văn bản điều hành tác nghiệp”

Tập huấn “Hướng dẫn Biên tập, Quản trị Cổng thông tin điện tử và Quản trị phần mềm quản lí văn bản điều hành tác nghiệp” (08/12/2012)

Nhằm tiếp tục hoàn thiện và từng bước triển khai các sản phẩm của dự án vào khai thác, vận hành thống nhất trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trong ba ngày, từ 05 đến ngày 07/12/2012, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Tập huấn “Hướng dẫn Biên tập, Quản trị Cổng thông tin điện tử và Quản trị phần mềm quản lí văn bản điều hành tác nghiệp”.
Tập huấn công tác hành chính - văn thư – lưu trữ năm 2012

Tập huấn công tác hành chính - văn thư – lưu trữ năm 2012 (28/10/2012)

Ngày 10 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn về công tác hành chính - văn thư – lưu trữ, nhằm nâng cao nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác hành chính, văn phòng của Viện.
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan