Tin tức Đào tạo
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Chính trị học: “Các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay” (15/09/2020)

Ngày 12 tháng 9 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Tuấn Anh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Chính trị học; Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 9229013; Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Phan Xuân Sơn và PGS. TS. Hồ Xuân Quang.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm Quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm Quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng” (11/09/2020)

Ngày 10/9/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trần Thị Xuân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Ngọc Vượng.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học: “Thơ Mới (1932 -1945) từ góc nhìn phê bình sinh thái”

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học: “Thơ Mới (1932 -1945) từ góc nhìn phê bình sinh thái” (10/09/2020)

Ngày 09 tháng 9 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Bùi Thị Thu Thủy đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học; Chuyên ngành: Lý luận văn học; Mã số: 9 22 01 20; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lưu Khánh Thơ và TS. Phạm Phương Chi.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học “Phật giáo thời Lê sơ qua tư liệu Hán Nôm”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học “Phật giáo thời Lê sơ qua tư liệu Hán Nôm” (27/08/2020)

Ngày 25/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phạm Thị Chuyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học; Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 9 22 90 09; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Khắc Thuân; TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm công vụ của công chức theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm công vụ của công chức theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ” (26/08/2020)

Ngày 25/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Thái Thị Phương Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Hồng Thái.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta hiện nay”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta hiện nay” (24/08/2020)

Ngày 24/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Ngọc Duy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Minh Đức và PGS. TS. Vũ Thị Hồng Vân.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay” (24/08/2020)

Ngày 23/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lý Thị Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Phú Hải.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học: “Tiểu thuyết và hồi ký Tô Hoài sau năm 1945 dưới góc nhìn thể loại”

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học: “Tiểu thuyết và hồi ký Tô Hoài sau năm 1945 dưới góc nhìn thể loại” (21/08/2020)

Ngày 20/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Vũ Thị Thương đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học; Chuyên ngành: Lý luận văn học; Mã số: 9 22 01 20; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lý Hoài Thu và TS.Lê Thị Hương Thủy.
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan