Tin tức Đào tạo
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật học: “Trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện nay”

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật học: “Trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện nay” (21/08/2020)

Ngày 21/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lã Trường Anh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9.38.01.07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan và Malaysia sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam”

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan và Malaysia sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam” (20/08/2020)

Ngày 18/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đặng Thành Chung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Công Tuấn và TS. Dương Trung Kiên.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học “Kết cấu truyện ngắn của O.Henry”

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học “Kết cấu truyện ngắn của O.Henry” (20/08/2020)

Ngày 18/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Thị Thanh Tâm đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học; Chuyên ngành: Văn học nước ngoài; Mã số: 9 22 02 45; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Huy Bắc và TS. Đào Thị Thu Hằng.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận” (03/08/2020)

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Hoàng Mạnh Tưởng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Ngọc Hùng.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa quấy rối tình dục”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa quấy rối tình dục” (24/07/2020)

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thị Lâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội; Chuyên ngành: Công tác xã hội; Mã số: 9 76 01 01. Người hướng dẫn khoa học: (1). PGS. TS. Phan Thị Mai Hương; (2). PGS.TS. Đỗ Thị Vân Anh.
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K115

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K115 (18/07/2020)

Sáng ngày 17/7/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị- Hành chính K115.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Biện pháp ngăn chặn hành chính theo pháp luật Việt Nam”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Biện pháp ngăn chặn hành chính theo pháp luật Việt Nam” (17/07/2020)

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Hương.
Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2020

Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2020 (10/06/2020)

Thực hiện Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN; Quyết định số 1058/QĐ-HĐGDQP&AN ngày 19/5/2020 của Hội đồng HĐGDQP&AN thành phố Hà Nội, sáng ngày 09/6/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) cho cán bộ đối tượng 3 năm 2020.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng năm 2020

Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng năm 2020 (06/06/2020)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 05/6/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng khóa XI cho các viên chức là lãnh đạo quản lý cấp phòng tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan