Tin tức Đào tạo
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học “Phật giáo thời Lê sơ qua tư liệu Hán Nôm”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học “Phật giáo thời Lê sơ qua tư liệu Hán Nôm” (27/08/2020)

Ngày 25/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phạm Thị Chuyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học; Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 9 22 90 09; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Khắc Thuân; TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm công vụ của công chức theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm công vụ của công chức theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ” (26/08/2020)

Ngày 25/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Thái Thị Phương Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Hồng Thái.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta hiện nay”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta hiện nay” (24/08/2020)

Ngày 24/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Ngọc Duy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Minh Đức và PGS. TS. Vũ Thị Hồng Vân.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay” (24/08/2020)

Ngày 23/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lý Thị Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Phú Hải.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học: “Tiểu thuyết và hồi ký Tô Hoài sau năm 1945 dưới góc nhìn thể loại”

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học: “Tiểu thuyết và hồi ký Tô Hoài sau năm 1945 dưới góc nhìn thể loại” (21/08/2020)

Ngày 20/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Vũ Thị Thương đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học; Chuyên ngành: Lý luận văn học; Mã số: 9 22 01 20; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lý Hoài Thu và TS.Lê Thị Hương Thủy.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật học: “Trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện nay”

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật học: “Trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện nay” (21/08/2020)

Ngày 21/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lã Trường Anh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9.38.01.07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan và Malaysia sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam”

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan và Malaysia sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam” (20/08/2020)

Ngày 18/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đặng Thành Chung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Công Tuấn và TS. Dương Trung Kiên.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học “Kết cấu truyện ngắn của O.Henry”

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học “Kết cấu truyện ngắn của O.Henry” (20/08/2020)

Ngày 18/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Thị Thanh Tâm đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học; Chuyên ngành: Văn học nước ngoài; Mã số: 9 22 02 45; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Huy Bắc và TS. Đào Thị Thu Hằng.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận” (03/08/2020)

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Hoàng Mạnh Tưởng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Ngọc Hùng.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa quấy rối tình dục”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa quấy rối tình dục” (24/07/2020)

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thị Lâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội; Chuyên ngành: Công tác xã hội; Mã số: 9 76 01 01. Người hướng dẫn khoa học: (1). PGS. TS. Phan Thị Mai Hương; (2). PGS.TS. Đỗ Thị Vân Anh.
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan