Tin tức Đào tạo
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K115

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K115 (18/07/2020)

Sáng ngày 17/7/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị- Hành chính K115.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Biện pháp ngăn chặn hành chính theo pháp luật Việt Nam”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Biện pháp ngăn chặn hành chính theo pháp luật Việt Nam” (17/07/2020)

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Hương.
Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2020

Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2020 (10/06/2020)

Thực hiện Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN; Quyết định số 1058/QĐ-HĐGDQP&AN ngày 19/5/2020 của Hội đồng HĐGDQP&AN thành phố Hà Nội, sáng ngày 09/6/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) cho cán bộ đối tượng 3 năm 2020.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng năm 2020

Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng năm 2020 (06/06/2020)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 05/6/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng khóa XI cho các viên chức là lãnh đạo quản lý cấp phòng tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
Thông báo học bổng chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Quản trị Nhà nước và PCTN

Thông báo học bổng chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Quản trị Nhà nước và PCTN (25/02/2020)

Đây là Chương trình đào tạo đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra nhằm cung cấp nhân lực phục vụ sự nghiệp phòng/chống tham nhũng và quản trị nhà nước hiện đại.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020 (05/02/2020)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020
Trường Trung cấp Future Việt Nam tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân trực tuyến theo phương thức ELearning

Trường Trung cấp Future Việt Nam tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân trực tuyến theo phương thức ELearning (05/02/2020)

Trường Trung cấp Future Việt Nam tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân trực tuyến theo phương thức ELearning
Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019 (13/01/2020)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019 cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Viện hàn lâm.
Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình (29/11/2019)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong hai ngày 27-28/11/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức cho đoàn công tác gồm 74 học viên Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2019 đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình.
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan