Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan và Malaysia sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan và Malaysia sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam”

20/08/2020

Ngày 18/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đặng Thành Chung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Công Tuấn và TS. Dương Trung Kiên.

Phát biểu tại buổi Lễ NCS. Đặng Thành Chung cho biết: Mục đích của Luận án nhằm đánh giá thực trạng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tại hai quốc gia lựa chọn là Thái Lan và Malaysia. Từ đó, án rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những hàm ý chính sách cho công cuộc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

NCS. Đặng Thành Chung chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng tại buổi Lễ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá về những tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến mô hình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, luận án đã góp phần làm rõ nguyên nhân, sự cần thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của các nước này.

Theo đó luận án đã phân tích các vấn đề trong thực tiễn có liên quan đến sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, Malaysia, bao gồm: mục đích, biện pháp, kết quả chuyển đổi; đánh giá những thành công, thất bại trong chuyển đổi ở hai nước Thái Lan, Malaysia và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, đề xuất được những hàm ý chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

Đánh giá kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng đều nhất trí cho rằng Luận án có giá trị tham khảo về cơ sở lý luận và thực tiễn nhất là cho những nhà nghiên cứu về mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở các nước Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Mặt khác, luận án còn góp phần làm hoàn thiện thể chế, chính sách chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, phục vụ đắc lực cho nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập hiện nay và còn là tài liệu cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề liên quan đến mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan