Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận”

03/08/2020

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Hoàng Mạnh Tưởng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Ngọc Hùng.

Phát biểu tại buổi Lễ, NCS. Hoàng Mạnh Tưởng cho biết: Mục đích của Luận án là phân tích quá trình và đánh giá kết quả đạt được của việc thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận từ năm 2010 đến nay. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận nói riêng và cả nước nói chung.

Toàn cảnh Lễ bảo vệ Luận án

Về mặt lý luận, Luận án đã hệ thống hóa, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về việc thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận; Đưa ra khái niệm thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số và các yếu tố ảnh hưởng và vai trò của việc thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số; Nêu được các kinh nghiệm thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Về thực tiễn, Luận án đã cung cấp được những luận cứ khoa học và thực tiễn để đưa ra những kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận nói riêng và cả nước nói chung; Đề xuất được các phương hướng, giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số.

NCS. Hoàng Mạnh Tưởng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng tại Lễ bảo vệ Luận án

Đánh giá kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng nhận định: Kết quả đạt được sau nghiên cứu của Luận án đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học chính sách công, vai trò của việc thực hiện chính sách giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Hiện thực hóa được những nội dung của Nghị quyết số 29/NQ-TW về phát triển toàn diện giáo dục. Từ đó, đề xuất được các phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận nói riêng và cả nước nói chung. Mặt khác, Luận án còn có giá trị làm tài liệu tham khảo trong học tập, nghiên cứu giảng dạy cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến vấn đề này.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan