Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm công vụ của công chức theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm công vụ của công chức theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ”

26/08/2020

Ngày 25/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Thái Thị Phương Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Hồng Thái.

Toàn cảnh lễ nghiệm thu luận án của NCS. Thái Thị Phương Lan

Phát biểu tại buổi Lễ, NCS. Thái Thị Phương Lan cho biết: Luận án được thực hiện nhằm tiến hành nghiên cứu các vấn đề lý luận về trách niệm công vụ của công chức và thực tiễn thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Qua đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị góp phần tăng cường việc thực hiện trách niệm công vụ của công chức tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Đồng thời, đánh giá một cách khách quan, có hệ thống thực trạng pháp luật ở Việt Nam và thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức gắn với phạm vi không gian cụ thể khu vực Nam Trung Bộ. Chỉ ra những hạn chế, bất cập trong các quy định pháp luật, thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức. 

Đánh giá kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng nhất trí cho rằng: Luận án góp phần sáng tỏ những vấn đề lý luận về trách nhiệm công vụ của công chức của công chức tại Việt Nam nói chung và các tỉnh Nam Trung Bộ nói riêng, làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật và tăng cường việc thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức tại Việt Nam. Về mặt thực tiễn: luận án là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo các chuyên gia pháp luật, hành chính ở nước ta về trách nhiệm công vụ cũng như cho các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật, thực tiễn thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức tại Việt Nam hiện nay.   

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan