Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm Quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm Quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng”

11/09/2020

Ngày 10/9/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trần Thị Xuân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Ngọc Vượng.

Phát biểu tại buổi lễ, NCS. Trần Thị Xuân cho biết, luận án được thực hiện nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng bảo đảm Quyền tiếp cận nước sạch (QTCNS) ở nông thôn các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH); từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm QTCNS ở nông thôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

NCS. Trần Thị Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá Luận án buổi Lễ

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề mang tính lý luận chung về bảo đảm QTCNS ở nông thôn các tỉnh ĐBSH tham chiếu từ góc độ pháp lý và cách thức tổ chức thực hiện hướng tới bảo đảm QTCNS ở nông thôn, luận án đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện bảo đảm và thúc đẩy QTCNS ở nông thôn lồng ghép với các quan điểm về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, QCN, xã hội hóa và hợp tác quốc tế.     

Đánh giá kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng nhất trí cho rằng: Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu đã góp phần làm rõ nội dung nghiên cứu về bảo đảm QTCNS ở nông thôn theo tiếp cận quyền con người. Về mặt thực tiễn luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác triển khai bảo đảm QTCNS ở nông thôn ở các tỉnh ĐBSH với đặc trưng là vùng đồng bằng nơi có Thủ đô và các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực luật học.          

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan