Điểm thi tuyển viên chức Viện KHXH Vùng Tây Nguyên (vòng 1) và thời gian, địa điểm phỏng vấn (vòng 2)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Điểm thi tuyển viên chức Viện KHXH Vùng Tây Nguyên (vòng 1) và thời gian, địa điểm phỏng vấn (vòng 2)

11/11/2020

THÔNG BÁO

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo điểm thi tuyển viên chức Viện KHXH Vùng Tây Nguyên (vòng 1) và thời gian, địa điểm phỏng vấn (vòng 2).

 (Chi tiết theo file gửi kèm).

Trân trọng!

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan