Học viện Hành chính Quốc gia: Thông báo tuyển sinh đào tạo đợt 2 trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Học viện Hành chính Quốc gia: Thông báo tuyển sinh đào tạo đợt 2 trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2020

07/09/2020

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

1/ Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

- Hình thức đào tạo: Tập Trung 

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 14/8/2020 đến ngày 13/11/2020

- Thời gian thi: Ngày 12/12/2020 (thứ bảy) và ngày 13/12/2020 (chủ nhật)

Chi tiết xin xem file đính kèm

2/ Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2020

- Chuyên ngành: Quản lý công

- Chỉ tiêu: 50 NCS

- Hình thức: xét tuyển

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 14/8/2020 đến ngày 13/11/2020

- Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tháng 12/2020

Chi tiết xin xem file đính kèm

Trân trọng!

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan