Thông báo: Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincohn (khóa 1)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo: Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincohn (khóa 1)

21/10/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

THÔNG BÁO

V.v Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Khóa 1)

Ngành đào tạo: Tài chính, Quản trị nhân lực, Quản trị Logistics, Du lịch, Kế toán, Kinh tế học, Marketing, Quản lý

Thời gian: 3,5 năm đến 6 năm

Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc Trường Đại học Lincoln

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 02/11/2020 đến ngày 15/12/2020

Thời gian xét tuyển: 16/12 đến 22/12/2020

Thời gian công bố kết quả xét tuyển và nhập học: Trước ngày 30/12/2020

Học phí dự kiến: 100.000.000/năm (không bao gồm các khoản chi phí đi lại và sinh hoạt phí trong thời gian NCS có mặt tại trường Đại học Lincoln)

Thông tin chi tiết về Trường Đại học Lincoln tại địa chỉ: http://www.lincoln.ac.vn

 

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan