Thông báo: Chiêu sinh bổ sung khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo: Chiêu sinh bổ sung khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

27/10/2020

BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Chiêu sinh bổ sung khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

- Địa điểm tổ chức khóa học: Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hà Nội

- Thời gian học: từ 07/11/2020 đến 24/1/2021

- Ngày làm thủ tục nhập học: 06/11/2020

- Phương thức học: Thứ 7 và Chủ nhật

- Công văn đăng ký học và hồ sơ học viên gửi về Ban Quản lý Bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia ( số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Chi tiết xin xem file đính kèm!

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan