Thông báo: Đăng ký tham gia khóa đào tạo an toàn thông tin theo hình thức trực tuyến Elearning
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo: Đăng ký tham gia khóa đào tạo an toàn thông tin theo hình thức trực tuyến Elearning

14/12/2020

THÔNG BÁO TỪ CỤC AN TOÀN THÔNG TIN - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Triển khai Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin;

Nhằm trang bị cho các cán bộ, công chức, viên chức tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, ban, ngành và các địa phương các kiến thức căn bản về an toàn, an ninh mạng, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã xây dựng và triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến Elearning. Nội dung của khóa đào tạo được xây dựng dựa trên các nội dung cơ bản và một số ứng dụng thực tế về an toàn, an ninh mạng.

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến theo hình thức Elearning

- Thời gian đào tạo: Từ 30 đến 40 tiếng.

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 15/12/2020

Liên hê: 

Cục An toàn thông tin:  + Ông Hoàng Duy Trung, Số điện thoại: 0936092045, thư điện tử: hdtrung@mic.gov.vn;

                                       + Nguyễn Kim Dung, số điện thoại: 0365485330

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan