Thông báo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai năm 2021
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai năm 2021

25/02/2021

THÔNG BÁO

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai năm 2021

1. Chỉ tiêu và ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu: 1150

Ngành đào tạo: Chính trị học

2. Hình thức tuyển sinh: Thi 02 môn (Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học)

3. Hình thức và thời gian đào tạo:

- Chính quy tập trung; 2,0 năm

- Vừa làm vừa học: 2,5, năm

4, Dự kiến thời gian tuyển sinh: tháng 6/2021

Thông tin chi tiết xem tại

website: www.hcma.vn

SĐT: 0975381925

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan