Thông báo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

25/02/2021

THÔNG BÁO

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau:

1. Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: Hệ tập trung 18 tháng và hệ không tập trung 24 tháng.

Địa điểm đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Hội

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1540

3. Điều kiện dự thi: Thí sinh dự thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện 

4. Môn thi tuyển sinh: Thí sinh dự thi phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, gồm các môn quy định cho từng ngành

5. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự thi:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

+ Đợt 1: Từ ngày 27-01 đến hết ngày 25-4-4021. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ tước ngày 15-4-2021

+ Đợt 2: Từ ngày 15-6-2021 đến hết ngày 25-9-2021. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 15-9-2021

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng 904 và 909, Nhà A17, Vụ Quản lý đào tạo - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0975381925- 02462827721 - 02462827758 - 02462827223 - 02462827552

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan