Thông báo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

25/02/2021

THÔNG BÁO

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

1. Ngành tuyển sinh: 15

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

3. Hình thức và thời gian đào tạo:

- Hệ chính quy tập trung: 36 tháng đối với người có bằng thạc sĩ; 48 tháng đối với người có bằng đại học

- Hệ chính quy không tập trung: 48 tháng đối với người có bằng thạc sĩ; 60 tháng đối với người có bằng đại học

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

5. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 10/2021

6. Điều kiện dự xét tuyển: (xem file đính kèm)

7. Hồ sơ dự tuyển: (xem file đính kèm)

8. Nhận hồ sơ xét tuyển

- Địa điểm nhận hồ sơ: tầng 9 nhà A17, Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội (đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh, ĐT: 02462827217)

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15-9-2021

Thông tin chi tiết xem trên website: www.hcma.vn

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan