Thông báo: Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên; Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính năm 2020 học trực tuyến
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo: Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên; Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính năm 2020 học trực tuyến

27/10/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG BÁO:

Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán;

Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính năm 2020 học trực tuyến

 

- Đối tượng học viên:

+ Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

+ Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính 

- Hình thức học: 

+ Học trực tuyến kết hợp kiểm tra tập trung

- Thời gian khai giảng

+ Lớp khai giảng vào ngày 15 hàng tháng

- Thông tin liên hệ và đăng ký học: Phòng Quản lý đào tạo và khoa học - Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 

Số 291, ngõ 343, Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chi tiết xin xem file đính kèm

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan