Thông báo chiêu sinh: Khóa "Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí"
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo chiêu sinh: Khóa "Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí"

05/04/2021

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Khóa "Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí"

Nhằm cập nhật đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực báo chí; cung cấp kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ quản lý báo chi trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho lãnh đạo và những người đang trong diện quy hoạch lãnh đạo cũng như đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, Cục Báo chí chủ trì, giao Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa "Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa "Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí".

1. Nội dung khoa học: Gửi kèm theo nội dung chương trình của khóa học

2. Đối tượng khóa học:

- Lãnh đạo cơ quan báo chí (bao gồm các trường hợp bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại) hoặc đang trong diện quy hoạch lãnh đạo cơ quan báo chí.

- Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên toàn quốc. 

3. Thời gian, hình thức:

3.1. Thời lượng khóa học: 02 tuần (tương đương 80 tiết)

+ Tuần 1: từ ngày 19/4 đến 23/4/2021: Học tập trung

+ Tuần 2: từ ngày 26/4 đến 29/4/2021: Học viên tự nghiên cứu và viết bài thu thoạch

3.2. Hình thức học:

- Học tập trung;

- Học trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

4. Địa điểm tổ chức:

Hội trường tầng 10, Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Kinh phí:

- Kinh phí do cá nhân tự chi trả hoặc trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị cử người đi học. Ban tổ chức sẽ không hoàn lại kinh phí học tập khi đơn vị đã nộp tiền mà không tham dự khóa học.

- Mức thu học phí: 4.000.000 đồng/học viên/khóa. (Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn)

Học phí bao gồm tiền tổ chức khóa học và các loại thuế phải nộp, tài liệu, giải khát giữa giờ. Học viên tự lo chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra khóa học

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt

Chi tiết nội dung xin xem các file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan