Thông báo đăng ký tham gia lớp bổ sung kiến thức ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo đăng ký tham gia lớp bổ sung kiến thức ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế

03/02/2021

THÔNG BÁO TỪ HỌC VIỆN NGOẠI GIAO – BỘ NGOẠI GIAO

 

Học viện Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dành cho các đối tượng có nguyện vọng dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế đợt 1 năm 2021.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Trân trọng!

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan