Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Kinh tế Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Kinh tế Việt Nam

04/09/2020

THÔNG BÁO

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Viện Kinh tế Việt Nam.

(Chi tiết theo file gửi kèm).

Trân trọng!

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan