Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Australia (Australia Awards) năm 2021
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Australia (Australia Awards) năm 2021

21/02/2021

THÔNG BÁO           

 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông tin về Chương trình học bổng của Chính phủ Australia (Australia Awards) năm 2021, đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới các cán bộ đơn vị mình được biết để đăng ký tham dự khóa học phù hợp.

Thông tin chi tiết mời đọc file đính kèm.

 Trân trọng !

 

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan