Thông báo về các khóa đào tạo online thuộc Chương trình e-ITEC 2021
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo về các khóa đào tạo online thuộc Chương trình e-ITEC 2021

21/02/2021

THÔNG BÁO

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông tin về các khóa đào tạo online thuộc Chương trình e-ITEC 2021 từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới các cán bộ đơn vị mình được biết để đăng ký tham dự khóa học phù hợp, trực tiếp theo các đường link gửi kèm theo của từng khóa học.

Thông tin chi tiết mời đọc file đính kèm.

Trân trọng !.

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan