Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2013
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2013

24/09/2013

Ngày 24 tháng 9 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2013.

Tới dự Lễ Bế giảng có: TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ; PGS.TS. Phan Thị Mai Hương, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, TS. Phạm Quỳnh Phương là các giảng viên cùng toàn thể các học viên.

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị những kiến thức bổ ích và thiết thực nhất góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu liên ngành cho cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện Hàn lâm theo tinh thần Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhằm thực hiện mục tiêu chung: “Xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo quốc gia mạnh, có uy tín cao trong nước và quốc tế” nhằm từng bước “Nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo, phục vụ thiết thực công cuộc phát triển nhanh và bền vững đất nước…”. Chương trình bồi dưỡng gồm 16 chuyên đề, chia làm 03 giai đoạn. Giai đoạn 1 là chương trình cơ sở, gồm 6 chuyên đề, tất cả các học viên cùng tham gia. Hết giai đoạn 1, các học viên viết tiểu luận thu hoạch. Dựa vào kết quả học tập của chương trình cơ sở, Ban tổ chức tiến hành chọn ra các học viên đủ tiêu chuẩn vào học tiếp giai đoạn 2 (chương trình nâng cao, gồm 10 chuyên đề). Sau đó sang giai đoạn 3, các học viên của chương trình nâng cao sẽ đi thực tế tại địa phương.

Đánh giá kết quả của lớp bồi dưỡng, TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ vui mừng nhận định: Nhìn tổng thể, chương trình Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành năm 2013 đạt kết quả tốt, giảng viên là các nhà nghiên cứu về khoa học xã hội, có trách nhiệm cao, nhiệt tình truyền đạt các kiến thức về phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội cho các học viên, các học viên tham gia lớp học đều có ý thức học tập tốt, tự giác, chấp hành tốt nội quy học tập, tham gia đầy đủ các giờ giảng trên lớp của giảng viên. Nhìn chung, chất lượng bài thu hoạch được đánh giá khá tốt. Điểm thấp nhất là 5 điểm và cao nhất là 8,5 điểm. Tuy nhiên, bài được phân loại theo hai thái cực như trên là không nhiều. Chủ yếu các bài thu hoạch có điểm trong khoảng 7- 7,5.

Căn cứ vào kết quả học tập, ngày 23 tháng 09 năm 2013, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 1435/QĐ- KHXH cấp Giấy chứng nhậnhoàn thành lớp Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2013 cho 39 học viên của lớp. Trong đó có:

07 học viên hoàn thành chương trình nâng cao.

32 học viên hoàn thành chương trình cơ sở.

TS. Trần Minh Tuấn và TS. Phạm Minh Phúc đã trao Giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng và tặng hoa cảm ơn các giảng viên.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan