Giới thiệu về 03 khóa học do Chính phủ Israel tài trợ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Giới thiệu về 03 khóa học do Chính phủ Israel tài trợ

06/12/2017

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng giới thiệu về 03 khóa học do Chính phủ Israel tài trợ.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan