Khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người

26/12/2012

Sáng ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người cho cán bộ nhà nước. Tham gia lớp học là các cán bộ đang làm công tác quản lý tại một số đơn vị trong và ngoài Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Đến dự và phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam, Giám đốc Dự án “Nghiên cứu và giáo dục về quyền con người” cho biết: Khóa đào tạo được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Nghiên cứu và giáo dục về quyền con người”, thuộc chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch. Đào tạo về quyền con người đã được Đại sứ quán Đan Mạch, các cơ quan, các đầu mối mạng lưới quốc gia về giáo dục ở Việt Nam đánh giá là hoạt động có ý nghĩa xã hội lớn, đạt hiệu quả cao trong công cuộc giáo dục về quyền con người trong bối cảnh hiện nay. Khóa học được thực hiện tiếp sau sự thành công của giai đoạn I Dự án (2009-2011) và là khóa đào tạo về quyền con người lần đầu tiên được tổ chức ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Đây sẽ là tiền đề để Học viện Khoa học xã hội đẩy nhanh, mạnh hoạt động đào tạo sau đại học về quyền con người tại Học viện và tiếp tục phát triển hướng liên kết đào tạo theo cả bề rộng và chiều sâu tại các cơ quan, mạng lưới nghiên cứu về quyền con người trên phạm vi cả nước trong giai đoạn tới.

Khóa học cũng vinh dự được đón tiếp ThS. Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế Viện KHXH Việt Nam, Phó Giám đốc Dự án Nghiên cứu và Giáo dục về Quyền con người; PGS.TS. Trần Thị An, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ; PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đồng thời là một trong những giảng viên của khóa học.

Khóa học diễn ra từ ngày 17-21/12/2012 với 7 chuyên đề được đào tạo là: 1) Lý luận về lịch sử quyền con người; 2) Giới thiệu về các Công ước quốc tế về quyền con người; 3) Chính sách và pháp luật Việt Nam về quyền con người; 4) Các điều kiện đảm bảo về quyền con người; 5) Cơ chế quốc tế và khu vực về quyền con người; 6) Chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực nhân quyền; 7) Những vấn đề cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

                                                                                                                                                                                Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan