Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2015
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2015

15/04/2015

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chiều ngày 14/4/2015 tại Hội trường 3B, trụ sở 1B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2015 với sự tham dự của các giảng viên và 25 học viên tham gia khóa học.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, thay mặt<br> Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, TS. Phạm Minh Phúc <br>- Phó Trưởng ban phát biểu khai giảng lớp học

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, thay mặt các giảng viên phát biểu tại<br> Lễ khai giảng

Đây là lớp học được tổ chức thường niên trong nhiều năm gần đây nhằm trang bị cho các nghiên cứu viên trẻ của Viện Hàn lâm các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội theo hướng liên ngành với sự tham gia giảng dạy của các nhà nghiên cứu có uy tín, các giảng viên có nhiều kinh nghiệm đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm, như: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Xã hội học, Viện Tâm lý học, Viện Ngôn ngữ học, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng…

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, thay mặt Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, TS. Phạm Minh Phúc - Phó Trưởng ban đã phát biểu khai giảng lớp học. Trong bài phát biểu của mình, TS. Phạm Minh Phúc cho biết, ngày 13/4/2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong quy hoạch này, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Viện Hàn lâm phải đẩy mạnh việc nghiên cứu lý luận, nghiên cứu tổng kết, chú trọng nghiên cứu dự báo phát triển, kết hợp các nghiên cứu ngắn hạn và trung hạn đến năm 2030 và 2050 để cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoạch định đường lối chiến lược, quy hoạch chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn mới; có trách nhiệm công bố các công trình nghiên cứu trọng điểm có chất lượng cao ở trong nước cũng như quốc tế, khẳng định vai trò, uy tín và ảnh hưởng tích cực của khoa học xã hội và nhân văn và phải trở thành cơ quan quốc gia hàng đầu về nghiên cứu cơ bản đạt trình độ tiên tiến của khu vực và quốc tế… Điều này càng đặt ra yêu cầu phải thúc đẩy việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cả về số lượng cũng như chất lượng cho Viện Hàn lâm để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Trên thực tế, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã luôn được Lãnh đạo Viện Hàn lâm quan tâm trong nhiều năm qua với nhiều hình thức phong phú khác nhau, như: cử đi đào tạo sau đại học ở trong nước và nước ngoài, đào tạo thông qua việc giao các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, tổ chức các lớp bồi dưỡng có sự tham gia của các chuyên gia trong nước và nước ngoài nhằm cập nhật, bổ sung các kiến thức và phương pháp nghiên cứu…  Lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội cho cán bộ nghiên cứu trẻ trong những năm qua là một trong các hình thức đó và đã chứng minh là mô hình rất thành công, đem lại hiệu quả cao trong việc bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, và đây cũng là lý do Ban Tổ chức - Cán bộ tiếp tục đề xuất và được Lãnh đạo Viện Hàn lâm ủng hộ và rất quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, người được Ban Tổ chức lớp học mời thiết kế chương trình lớp bồi dưỡng cho biết, lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội là mô hình đào tạo, bồi dưỡng thành công, đã gây được tiếng vang nhất định trong Viện Hàn lâm, tuy nhiên trong những năm qua chương trình luôn có sự đổi mới. Nếu như các lớp trước đây chỉ bao gồm các nội dung lý thuyết trên lớp thì từ năm 2014 đến nay chương trình tiếp tục được hoàn thiện theo hướng vừa có những nội dung lý thuyết vừa có những nội dung thực hành. Các học viên vừa được học cách tiếp cận nghiên cứu khoa học xã hội từ các chuyên ngành khác nhau vừa được học theo một quy trình nghiên cứu khoa học từ đề xuất ý tưởng đến hoàn thiện một sản phẩm nghiên cứu khoa học, trong đó có cả việc được đi thực địa để thu thập tư liệu định tính và định lượng.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã được PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh giới thiệu chuyên đề đầu tiên về Quy trình nghiên cứu khoa học xã hội thực nghiệm và vấn đề cơ sở khái niệm của quá trình nghiên cứu.

Lớp bồi dưỡng dự kiến kéo dài trong 4 tháng từ ngày 14/4/2015 đến hết tháng 7/2015./.

 Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan