Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2013
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2013

20/10/2013

Tới dự Lễ khai giảng có GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán Bộ; Nhà giáo ưu tú Vũ Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức (Bộ Nội vụ); TS. Vũ Văn Thái, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ); ThS. Đào Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Đào tạo (Bộ Nội vụ) cùng sự tham dự của các cán bộ hiện đang giữ cương vị trưởng phòng, phó phòng của Văn phòng và các Ban chức năng, và trưởng, phó phòng Tổ chức – Hành chính của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học

 

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Võ Khánh Vinh cho biết: được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và lãnh đạo Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, lớp học được tổ chức nhằm trang bị các kỹ năng và hiểu biết cần thiết cho các cán bộ hiện đang làm công tác lãnh đạo tại phòng Tổ chức – Hành chính của các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các phòng tại Văn phòng và các Ban chức năng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Định hướng trong giai đoạn tới, lớp bồi dưỡng sẽ trở thành một trong những lớp học được tổ chức thường xuyên tại Viện Hàn lâm. Giáo sư Phó Chủ tịch mong muốn các cán bộ tham gia lớp học nghiêm túc thực hiện nội quy về thời gian và lịch học do Ban tổ chức lớp học đề ra, đồng thời yêu cầu Ban tổ chức có chính sách phối hợp với Ban cán sự của lớp học để theo dõi, bám sát diễn tiến của lớp học, sau khóa học có rút kinh nghiệm, tổng kết để tìm ra những điểm cần khắc phục nhằm tổ chức các lớp học sau được tốt hơn.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 17/10/2013 đến hết ngày 07/11/2013. Nội dung của lớp học được triển khai qua 09 chuyên đề như sau: 1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy trong quá trình cải cách hành chính ở nước ta (TS. Vũ Văn Thái, nguyên Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Nội vụ trình bày); 2. Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của Lãnh đạo cấp Phòng (CVCC. Trần Anh Tuấn, nguyên Vụ trưởng, Vụ Công chức viên chức); 3. Phân tích và phát triển tổ chức (TS. Vũ Văn Thái, nguyên Vụ trưởng Vụ TCBC); 4. Kỹ năng cập nhật và áp

 

TS. Vũ Văn Thái trình bày chuyên đề 1 tại                                   lớp bồi dưỡng   Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2013

 

dụng pháp luật trong công tác (TS. Đàm Bích Hiên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật); 5. Thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý, lãnh đạo cấp phòng (Nhà giáo ưu tú TS. Ngô Mạnh Toan); 6. Kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo của cấp phòng (ThS. Phạm Thị Hồng Thắm, Phó Trưởng khoa Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngành; 7. Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng (ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng khoa Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngành); 8. Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng (ThS. Phạm Thị Hồng Thắm, Phó Trưởng khoa Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngành); 9. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng (TS. Đàm Bích Hiên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật).

Ngay sau Lễ khai giảng, toàn thể lớp bồi dưỡng đã nghe TS. Vũ Văn Thái, nguyên Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Nội vụ đã trình bày chuyên đề 1 với nội dung: Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong việc xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy trong quá trình cải cách hành chính ở nước ta.

 

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan