Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2015
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2015

30/05/2015

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên năm 2015 và được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 29/5/2015 tại Hội trường 3A, trụ sở 1B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K21 năm 2015 với sự tham dự của các giảng viên và 50 học viên. Đến dự lễ khai giảng và chỉ đạo lớp học có TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm và ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Hiệu trường Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Hiệu trường Trường Đào tạo <br>Bồi dưỡng cán bộ, công chức phát biểu tại buổi lễ   TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ <br>Viện Hàn lâm phát biểu tại buổi lễ

 Khóa học được kéo dài trong 2 tháng với 17 chuyên đề chính thức và 3 chuyên đề bổ trợ, trang bị thêm kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của ngạch chuyên viên chính, nhằm góp phần đổi mới chế độ công vụ công chức, viên chức. Đây cũng là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, viên chức, công chức.

Toàn cảnh lễ Khai giảng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm và thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ, TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ phát biểu chỉ đạo lớp học và nhấn mạnh, để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Hàn lâm, tại Quyết định số 492/Qđ-TTg ngày 13/4/2015 về việc phê duyệt quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, thì vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được coi là một trong nhiệm vụ chính trị quan trọng, luôn được Lãnh đạo Viện Hàn lâm ưu tiên và quan tâm chỉ đạo. Vì vậy, các lớp đào tạo, bồi dưỡng hiện nay được xác định có vị trí quan trọng trong kế hoạch đào tạo hàng năm của Ban Tổ chức - Cán bộ để từng bước chính quy, tiêu chuẩn hóa cán bộ, góp phần nâng cao năng lực tổ chức và hiệu quả trong công việc của đội ngũ công chức, viên chức của Viện Hàn lâm. Những năm trước đây, Viện Hàn lâm thường gửi công chức, viên chức đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoài Viện. Từ năm 2014, được sự quan tâm rất lớn của Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức - Cán bộ đã cùng Trường mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính dành riêng cho công chức, viên chức của Viện Hàn lâm và học tại Viện Hàn lâm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công chức, viên chức học tập. Điều đặc biệt của khóa học này là trong 50 học viên thì có 21 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp vụ, viện và tương đương, 22 học học viên là viên chức quản lý cấp phòng và 7 học viên giữ ngạch chuyên viên.

Đồng chí Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ mong muốn lớp học luôn nhận được sự nhiệt tình truyền giảng kiến thức của các thầy, cô giáo; đồng thời mong muốn các học viên lên lớp đầy đủ, hăng say học tập và tích cực tham gia các buổi thảo luận để cuối khóa đạt kết quả học tập tốt. Đây vừa là quyền lợi nhưng đồng thời cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm mà Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao cho các học viên.

Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên đã học chuyên đề đầu tiên: “Lý luận về hành chính nhà nước”, do TS. Phạm Ngọc Kỳ, nguyên Hàm Vụ phó Vụ Pháp luật - Văn phòng Chủ tịch tịch nước trình bày./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan