Khai mạc Khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Khai mạc Khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí

16/04/2014

Sáng ngày 15/4/2014, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã phối hợp với Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức khai mạc Khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí. Tham gia Khóa học có 65 học viên đang là Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Biên tập - Trị sự các Tạp chí, các cán bộ được quy hoạch các chức danh này và các biên tập viên, phóng viên đang công tác tại các tạp chí, website trực thuộc Viện Hàn lâm.

 

TS. Phạm Minh Phúc phát biểu khai mạc Khóa học   Ông Đỗ Quý Doãn thuyết trình chuyên đề đầu tiên của khóa bồi dưỡng

 

Phát biểu tại Lễ khai mạc TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, các tạp chí của Viện Hàn lâm luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không chỉ làm tốt chức năng thông tin, phổ biến kiến thức, mà thực sự trở thành các địa chỉ tin cậy để công bố các công trình nghiên cứu khoa học, diễn đàn trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học và nghiên cứu sinh trong và ngoài Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, các tạp chí còn là kênh tư vấn chính sách quan trọng về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại, phát triển bền vững... cho Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, đứng trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước và của Viện Hàn lâm, đòi hỏi mỗi tạp chí và người làm tạp chí phải không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tạp chí, đồng thời phải đảm bảo thực hiện tốt những quan điểm chỉ đạo của Đảng và quy định của Nhà nước về công tác báo chí.

Với những lý do trên và cũng để chuẩn hóa cán bộ làm công tác báo chí nói chung, đặc biệt là lãnh đạo các tạp chí nói riêng theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã quyết định và chỉ đạo Ban Tổ chức - Cán bộ phối hợp với Cục Báo chí để mở Khóa bồi dưỡng này. Đồng chí hy vọng, thông qua Khóa học, 65 học viên sẽ thu nhận được nhiều kiến thức bổ ích để phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ và điều hành tốt hơn hoạt động của các tạp chí và website của Viện Hàn lâm.

Ngay sau lễ khai mạc, các học viên đã học chuyên đề đầu tiên “Tổng quan về phát triển báo chí Việt Nam trong tình hình hiện nay” do ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu.

Theo kế hoạch, Khóa bồi dưỡng sẽ diễn ra đến hết ngày 25/4/2014.

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan