Khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017

15/10/2017

Chiều ngày 13/10/2017, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017. Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng viên chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự lễ khai mạc còn có GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng viên chức; các đồng chí trong Hội đồng thi thăng hạng viên chức; đại diện Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ và các đơn vị có thí sinh tham dự kỳ thi.

Thứ trưởng Bộ Nội Vụ - Ông Nguyễn Duy Thăng phát biểu<br>tại buổi lễ   Chủ tịch Viện Hàn lâm - GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu<br>tại buổi lễ

Căn cứ Luật Viên chức năm 2012; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ qui định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, kỳ thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017 có sự tham gia của 116 thí sinh đủ tiêu chuẩn là cán bộ, viên chức đang công tác tại 5 cơ quan, đơn vị: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tham gia thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính theo qui định, các thí sinh sẽ phải trải qua 4 môn thi, đó là: kiến thức chung; chuyên môn nghiệp vụ; tin học văn phòng và ngoại ngữ.

Toàn cảnh Lễ Khai mạc

Tại Lễ khai mạc, các thi sinh được nghe phổ biến kế hoạch thi, nội quy, quy chế thi và công bố các Quyết định: Thành lập Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi của Viện Hàn lâm và của Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và Chủ tịch Viện Hàn lâm - GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhấn mạnh kỳ thi thăng hạng viên chức là một khâu quan trọng, cần thiết trong quy trình quản lý, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức; đồng thời là nấc thang đánh giá sự trưởng thành của đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Đây là nội dung quan trọng gắn liền với việc đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức; giúp cán bộ và cơ quan sử dụng cán bộ đánh giá trình độ năng lực của cán bộ và bố trí công việc phù hợp với năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn hiện nay. Thông qua kỳ thi này, cán bộ, viên chức sẽ có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, từ đó nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu trong công tác. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng thi - GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đề nghị các thành viên Hội đồng thi và các ban coi thi, giám sát kỳ thi phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc qui chế, nội qui để kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng viên chức mong muốn Bộ nội vụ theo dõi, giám sát, hỗ trợ Hội đồng thi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đảm bảo các nguyên tắc: bình đẳng, công khai, minh bạch khách quan và đúng pháp luật.

Các môn thi của kỳ thi được tổ chức trong hai ngày 14-15/10/2017 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nguyễn Xuân Khoát

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan