Khóa tập huấn “Điều tra thực địa và phân tích thị trường lao động”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Khóa tập huấn “Điều tra thực địa và phân tích thị trường lao động”

17/10/2016

Toàn cảnh lớp học       Các học viên chụp ảnh lưu niệm

Trong số 31 thành viên tham dự, 45% là nam giới, 74% dưới 35 tuổi, 32% là từ các cơ quan Bộ. Đại biểu dự tập huấn đến từ 9 cơ quan nghiên cứu (Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Xã hội học, Viện Phát triển bền vững vùng, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, Viện Khoa học lao động xã hội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia) và 3 Bộ ngành là (Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Các bài giảng được các thành viên trực tiếp tham gia cuộc điều tra Hộ kinh doanh cá thể và Khu vực phi chính thức (HBIS, 2014) trình bày với những kiến thức, kỹ năng về điều tra thực địa (lấy mẫu điều tra, xác định trọng số, một số chỉ tiêu phân tích thị trường lao động, và thực địa định tính).  Nội dung tập huấn được đánh giá chung là hiệu quả, được thiết kế tốt, cung cấp được kiến thức phù hợp với nhu cầu công việc hiện tại/ tương lai của tham dự viên, đồng thời cũng giúp giao lưu mạng lưới giữa các nghiên cứu viên. Hoạt động này sẽ được lặp lại sơ lược tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nghiên cứu viên từ đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ vào ngày 3/11/2016.

Vũ Văn Ngọc

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan