Lễ bế giảng Khóa học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Lễ bế giảng Khóa học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019

02/10/2019

Sáng ngày 1/10/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho viên chức của Viện Hàn lâm đang giữ chức Trưởng phòng, Phó phòng và tương đương (đối tượng 3).

TS. Đặng Xuân Thanh phát biểu tại lễ Bế giảng

Buổi lễ vinh dự được đón tiếp TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; đồng chí Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban TCCB Viện Hàn lâm; Đại tá Nguyễn Hữu Lanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thượng tá Phùng Văn Tuệ, cán bộ Phòng Dân quân Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung tá Trần Văn Thưởng, giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; TS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm cùng sự có mặt đầy đủ của các học viên tham gia lớp học.

Đánh giá kết quả lớp học, Thượng tá Phùng Văn Tuệ cho biết: Sau 12 ngày học tập trung, nghiêm túc (từ ngày 16/9 đến ngày 1/10/2019), lớp bồi dưỡng đã hoàn thành xuất sắc các nội dung đào tạo theo đúng kế hoạch đề ra. Lớp học có 146 đồng chí đang giữ chức Trưởng phòng, Phó phòng và tương đương (đối tượng 3). Tỷ lệ nữ trong lớp chiếm 68% tổng số học viên, đều đang là cán bộ chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu của Viện Hàn lâm. Dù chương trình học được diễn ra liên tục, lại trong giai đoạn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm đang gấp rút hoàn thành các mục tiêu công việc cuối năm nhưng các đồng chí đều có gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành 14 chuyên đề đào tạo được quy định bởi Bộ Quốc phòng với kết quả rất cao.

Thượng tá Phùng Văn Tuệ báo cáo đánh giá kết quả lớp học tại Lễ  Bế giảng

Kết quả học tập đã cơ bản giúp các học viên nhận thức sâu sắc hơn đường lối quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Đây là những nội dung cơ bản, làm cơ sở cho hoạt động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt trong tham mưu, đề xuất, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh và đối ngoại, góp phần cùng các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí đánh giá cao sự cố gắng của các học viên trong chuẩn bị các nội dung học tập. Đây là điều kiện để các học viên tiếp nhận được các nội dung bài giảng một cách hệ thống, khoa học và toàn diện. Kết quả bài thu hoạch có 52 học viên xếp loại giỏi (đạt 35,62%), xếp loại khá có 94 học viên (đạt 64,38%).

Đồng chí Nguyễn Thanh Nga (Viện Từ điển học và Bách Khoa thư Việt Nam) - học viên lớp bồi dưỡng phát biểu tại Lễ Bế giảng

Đại diện lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thanh Nga (Viện Từ điển học và Bách Khoa thư Việt Nam) đã phát biểu cảm ơn gửi tới lãnh đạo các cấp, các giảng viên và BTC khóa học và cho rằng, 14 chuyên đề bao gồm: Những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phòng chống chiến dịch diễn biến hòa bình, bạo loạn, âm mưu lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, luật giáo dục quốc phòng an ninh và pháp lệnh về dự bị động viên, biên giới và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, một số vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng kinh tế - văn hóa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…đã giúp toàn thể học viên nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là những nội dung cơ bản để các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong tham mưu chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, gắn với củng cố quốc phòng – an ninh theo đúng cương vị, chức trách được giao.

TS. Đặng Xuân Thanh trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên tại Lễ Bế giảng Đại tá Nguyễn Hữu Lanh trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên tại Lễ Bế giảng

Tổng kết lễ Bế giảng, TS. Đặng Xuân Thanh đã nhiệt liệt chúc mừng kết quả đạt được của toàn thể học viên và BTC lớp học và cho rằng lớp học có vai trò quan trọng để các học viên có thể vận dụng trong thực tiễn tại mỗi đơn vị cũng như ứng dụng được trong các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của mình. Phó Chủ tịch dành nhiều lời khen tặng đối với học viên là nữ đang theo học lớp bồi dưỡng và cho rằng kết quả đạt được đã thể hiện nỗ lực cao của các đồng chí trong việc theo học khóa bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng dành lời cảm ơn trân trọng nhất gửi tới các giảng viên thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô, sự nỗ lực của Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm, BTC lớp học và toàn thể học viên trong thành công chung của khóa học. Đồng thời, khuyến nghị BTC lớp học kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm để công tác tổ chức được kiện toàn tốt hơn trong các khóa học tiếp theo./.

Phạm Vĩnh Hà

 

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan