Lễ bế giảng lớp tiền công vụ năm 2013
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Lễ bế giảng lớp tiền công vụ năm 2013

29/07/2013

Sáng ngày 19/7/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Tiền công vụ năm 2013.

Tới dự Lễ Bế giảng có TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, các cán bộ Ban Tổ chức cán bộ và sự có mặt của 99 học viên của lớp tiền công vụ năm 2013.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, TS. Phạm Minh Phúc nhấn mạnh: Mục đích của lớp học là nhằm trang bị cho cán bộ mới được tuyển dụng những kiến thức về nền hành chính nhà nước nói chung và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng. Ngoài ra, lớp học cũng trang bị những phương pháp làm việc đặc thù của một cơ quan nghiên cứu. Tiến sĩ cũng rất vui mừng vì những kết quả đạt được của toàn bộ học viên, ban tổ chức lớp học và đặc biệt động viên, khuyến khích và nêu gương 5 gương mặt đạt thành tích xuất sắc của lớp học đó là học viên: Lưu Thị Huế (Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới), Hoàng Anh Tuấn (Viện Nghiên cứu Văn hóa), Lê Thị Minh Trà (Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành), Mai Thị Hồng Nghĩa (Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam), Ngô Hoàng Nam (Viện Sử học). Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ cũng quan tâm nhắc nhở đến những vấn đề còn tồn tại, rút kinh nghiệm ở những khóa học tiếp theo.

Khóa học Tiền công vụ năm 2013 diễn ra từ ngày 26/6/2013 đến ngày 5/7/2013 với các chuyên đề: (1) Điểm mới trong luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức; (2) Phương pháp kỹ năng lập và quản lý hồ sơ công việc; (3) Một số vấn đề cơ bản trong phương pháp nghiên cứu Khoa học xã hội; (4) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; (5) Lý luận về hành chính nhà nước, giao tiếp hành chính.Học viên Hoàng Anh Tuấn thay mặt cho các học viên lớp học Tiền công vụ năm 2013 phát biểu cảm tưởng lại Lễ Bế giảng:Hiệu quả đem lại của lớp học đối với mỗi học viên là rất thiết thực, mang tính ứng dụng thực tế cao. Từ các chuyên đề cụ thể, các giảng viên cung cấp nhiều thông tin giúp học viên hiểu biết hơn về Luật công chức, viên chức, các cách thức làm việc, nghiên cứu tại các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành…

Buổi lễ kết thúc với nghi thức trao Giấy chứng nhận Hoàn thành lớp học tiền công vụ năm 2013 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan