Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức - cán bộ và đào tạo năm 2015
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức - cán bộ và đào tạo năm 2015

03/11/2015

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sáng ngày 2/11/2015, tại tòa nhà 1B, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Tổ chức – Cán bộ Viện Hàn lâm đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức - cán bộ và đào tạo năm 2015 với sự tham gia của PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ, TS. Phạm Minh Phúc, Phó trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ và 52 học viên là đội ngũ viên chức phụ trách công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, tổng hợp và chế độ chính sách tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn phát biểu khai giảng lớp học

Đây là lớp học được tổ chức thường xuyên trong nhiều năm gần đây nhằm trang bị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, viên chức của Viện Hàn lâm theo các mảng công việc: Định hướng phát triển, nâng cao năng lực tổ chức; Tổ chức bộ máy (thể chế tổ chức, vị trí việc làm…); Quản lý nhân sự (tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm…); Chế độ chính sách (tiền lương, hưu trí, kéo dài thời gian công tác…); Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học, PGS.TS. Trần Minh Tuấn cho biết, những sự kiện lớn diễn ra trong thời gian gần đây như Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 13/4/2015 về việc Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Tiến hành Đại hội Đảng Viện Hàn lâm lần thứ XIII; Triển khai hệ thống quản lý bằng phần mềm… đã và đang đặt ra trọng trách nặng nề cho những người làm công tác tổ chức – cán bộ của từng đơn vị, bộ phận trong việc triển khai nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Vì vậy, chương trình lớp học lần này sẽ tập trung định hình những nội dung cần trao đổi thống nhất đối với từng đơn vị đặc thù từ vấn đề tổ chức, bộ máy, chế độ chính sách, đến đánh giá, quy trình bổ nhiệm, tổ chức và thực hiện… trên cơ sở công khai, dân chủ và minh bạch.

Chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức – cán bộ và đào tạo năm nay bao gồm một số nội dung chính: (1) Công tác tổ chức thực hiện xây dựng thể chế quản lý tại đơn vị; (2) Trình tự thủ tục trong tổ chức triển khai và hoàn thiện Hồ sơ về tổ chức và nhân sự Tạp chí, Hội đồng khoa học trình Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét phê chuẩn; (3) Các nội dung liên quan đến việc triển khai, thực hiện Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; (4) Về tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; (5) Một số chế độ chính sách (chế độ tiền lương, hưu trí, kéo dài thời gian công tác…); (6) Quản lý hồ sơ cán bộ và hồ sơ cán bộ điện tử… Việc triển khai các nội dung của Chương trình cũng tập trung vào một số điểm mới: (1) Chương trình tập huấn trọng tâm, đơn giản, gọn nhẹ; (2) Nội dung thảo luận ngắn gọn, dành nhiều thời gian trao đổi thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là về kinh nghiệm thực tiễn; (3) Định hướng nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo nguyên tắc và linh hoạt; (4) Biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo… Từ đó, các học viên có thể trao đổi, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công việc, góp phần tạo nên sự đồng thuận giữa các đơn vị nhằm thúc đẩy công tác tổ chức – cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Viện Hàn lâm.

 
Toàn cảnh lớp học

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã được TS. Phạm Minh Phúc giới thiệu chuyên đề đầu tiên về một số vấn đề liên quan đến Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và vấn đề tổ chức triển khai thực hiện cũng như tiến hành một số nội dung, chương trình liên quan đến tổ chức lớp học.

Lớp bồi dưỡng dự kiến kéo dài trong 4 ngày từ ngày 2/11/2014 đến ngày 5/11/2015, trong đó có 1 ngày đi thực tế và trao đổi, thảo luận tại Ba Vì, Hà Nội.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan