Tập huấn công tác hành chính - văn thư – lưu trữ năm 2012
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Tập huấn công tác hành chính - văn thư – lưu trữ năm 2012

28/10/2012

Ngày 10 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn về công tác hành chính - văn thư – lưu trữ, nhằm nâng cao nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác hành chính, văn phòng của Viện.

Hội nghị  có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trưởng phó phòng của Văn phòng, trưởng phòng hành chính các đơn vị trực thuộc và cán bộ, chuyên viên, công chức, viên chức các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể làm công tác hành chính, văn phòng của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Công tác quản lí hành chính - văn phòng, bảo vệ bí mật Nhà nước là lĩnh vực công tác vô cùng quan trọng trong hoạt động điều hành của mỗi cơ quan, đơn vị. Tổ chức và thực hiện tốt công tác này sẽ có tác dụng quyết định tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị đó. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã uỷ quyền cho Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác hành chính, văn phòng của Viện.

Lớp tập huấn được nghe các chuyên đề: “Kỹ năng hành chính văn phòng” (PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Chủ nhiệm khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội); “Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước” [Đại tá Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh – Chính trị nội bộ ( A83) Bộ Công an]; Luật Lưu trữ (Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước).             

Hội nghị Tập huấn đã đem lại nhiều kiến thức cơ bản cho cán bộ làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; đây cũng là dịp để cán bộ làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn của mình.

                                                                                                                                                                                      Nguyễn

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan