Tập huấn triển khai sử dụng Phần mềm quản lý công tác tổ chức – cán bộ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Tập huấn triển khai sử dụng Phần mềm quản lý công tác tổ chức – cán bộ

05/06/2015

Nhằm đổi mới công tác tổ chức – cán bộ và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý, hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng, sáng ngày 5/6/2015, tại tòa nhà 1B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Tổ chức – Cán bộ phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin tổ chức lớp Tập huấn triển khai sử dụng Phần mềm quản lý công tác tổ chức – cán bộ với sự tham dự đông đủ của đội ngũ viên chức phụ trách công tác tổ chức – cán bộ và kỹ thuật, công nghệ thông tin đến từ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ<br> phát biểu khai mạc và chỉ đạo Lớp tập huấn<br>

 

Toàn cảnh Lớp tập huấn<br><br>

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học, TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ nhấn mạnh, việc tổ chức lớp tập huấn rất cần thiết và hữu ích, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm đến hoạt động triển khai phần mềm trong quản lý công tác tổ chức – cán bộ. Phần mềm hệ thống quản lý tổ chức – cán bộ được triển khai sẽ giúp tăng cường sự kết nối, liên thông giữa Viện Hàn lâm, Ban Tổ chức - Cán bộ với các đơn vị trực thuộc khác, đồng thời tra cứu, chiết xuất thông tin hiệu quả hơn.

Nội dung tập huấn gồm 2 phần: (1) Giới thiệu và hướng dẫn kê khai hồ sơ công chức, viên chức (sơ yếu lí lịch) theo mẫu thông tin cán bộ định sẵn (đồng chí Lại Thị Minh Hiền, Phó Trưởng phòng, phòng Tổng hợp và Chế độ - Chính sách, Ban Tổ chức – Cán bộ trình bày); (2) Thực hành sử dụng phần mềm quản lý công tác tổ chức – cán bộ, các bước tạo mới hoàn chỉnh một hồ sơ cán bộ tương ứng với 5 bài thực hành: đăng nhập, tạo mới các phòng thuộc đơn vị, tạo mới hồ sơ cán bộ, chức năng tìm kiếm, sử dụng chức năng hỗ trợ các văn bản mẫu (đồng chí Nguyễn Mạnh An, phòng Nghiên cứu và Phát triển, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin hướng dẫn).

Thông qua các nội dung tập huấn, các học viên đã nắm được những thao tác cơ bản trong việc kê khai thông tin hồ sơ công chức, viên chức và hiểu rõ cách sử dụng phần mềm quản lý công tác tổ chức – cán bộ, qua đó sớm đưa phần mềm đi vào hoạt động có hiệu quả, thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Viện Hàn lâm thời gian tới. 

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan