Thông báo học bổng chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Quản trị Nhà nước và PCTN
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo học bổng chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Quản trị Nhà nước và PCTN

25/02/2020

Thông tin chi tiết mời đọc file đính kèm./.

Trân trọng.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan