Thông báo: Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2016
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo: Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2016

17/05/2016

Năm 2016, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành Khoa học xã hội dành cho các viên chức làm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Số lượng: 30 người, đảm bảo tham gia từ đầu đến cuối khóa học.

Thời gian: Tháng 6/2016 đến hết tháng 11/2016, mỗi tuần học 03 ngày.

Địa điểm: Học tại trụ sở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và thực địa.

Chương trình học tập: Theo một chu trình khép kín, từ những vẩn đề lý thuyết, phương pháp nghiên cứu đến thực hành để hoàn thành một sản phẩm nghiên cứu (gồm 04 nội dung - sẽ thông báo cụ thể khi khóa học diễn ra).

Đối tượng tham gia: Viên chức làm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy hiện đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (chưa tham gia lớp bồi dưỡng này các năm trước đây).

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đề nghị các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc thông báo công khai đến toàn thể viên chức của đơn vị, cử đúng đối tượng đi bồi dưỡng và đảm bảo việc viên chức tham gia đầy đủ chương trình học tập.
Công văn cử viên chức tham gia lớp bồi dưỡng (kèm theo danh sách trích ngang của viên chức - theo mẫu gửi kèm), các đơn vị gửi về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 30/5/2016.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan