Thông báo: Mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Nghiên cứu viên chính (hạng II) và Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo: Mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Nghiên cứu viên chính (hạng II) và Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)

28/02/2017

Nhằm tạo điều kiện cho các viên chức khoa học có đủ tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Nghiên cứu viên chính (NCVC, hạng II) và Nghiên cứu viên cao cấp (NCVCC, hạng I) để phục vụ cho công tác thi nâng hạng lên NCVC và NCVCC năm 2017.

Chi tiết xem tệp đính kèm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan