Thư mời đăng ký khóa tập huấn "Biến đổi xã hội và đô thị hóa ở nông thôn Việt Nam đương đại"
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thư mời đăng ký khóa tập huấn "Biến đổi xã hội và đô thị hóa ở nông thôn Việt Nam đương đại"

27/03/2018

Được sự tài trợ của Viện Harvard-Yenching Hoa Kỳ và được sự cho phép, hỗ trợ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 6 năm 2018, Viện Dân tộc học tổ chức Khóa tập huấn về chủ đề “Biến đổi xã hội và đô thị hóa ở nông thôn Việt Nam đương đại”, địa điểm tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt (có phiên dịch).

Giảng viên của Khóa tập huấn bao gồm 04 giảng viên quốc tế và 2 giảng viên trong nước. Đây là những chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu sâu về chủ đề của tập huấn. 

Viện Dân tộc học trân trọng kính mời các ứng viên quan tâm đáp ứng đủ các điều kiện sau đăng ký tham gia khóa tập huấn:

 Đang là học viên cao học, nghiên cứu sinh, dưới 40 tuổi, tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam và các nước trong khu vực;

√ Đang làm việc tại các Viện nghiên cứu và trường đại học trong nước;

 Quan tâm và sẽ làm luận văn, luận án liên quan đến hai chủ đề trên;

 Có trình độ tiếng Anh giao tiếp, đọc viết căn bản;

 Có đơn đăng ký tham gia khóa học;

 Được sự đồng thuận bằng văn bản của lãnh đạo cơ quan hoặc cơ sở đào tạo cho phép tham gia khóa học;

Học viên ngoài Hà Nội sẽ được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian khóa học. Học viên tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ ăn uống trong ngày. Học viên không phải đóng bất kỳ các khoản phí nào khác.

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi Đơn đăng ký (theo mẫu đính kèm), 02 thư giới thiệu, trong đó có một thư là ý kiến đồng ý cho tham gia của lãnh đạo cơ quan/cơ sở đào tạo, Lý lịch khoa học đến Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Viện Dân tộc học theo địa chỉ dưới đây trước ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện Dân tộc học

Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Email:  qlkh@viendantochoc.org.vn

Điện thoạị: (+84-4) 6273046 (+84-4) 6273046

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về giảng viên và chương trình khóa học, xin vui lòng xem file mô tả chương trình đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan