Giới thiệu Ban chấp hành Công đoàn
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_congdoan
  • 9.2.1 gioi thieu cong doan

Giới thiệu Ban chấp hành Công đoàn

28/08/2012

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM KHÓA XIX ( NHIỆM KỲ 2012-2016)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

SĐT

1

Đinh Quang Hải

Chủ tịch CĐ

Viện Sử học

0912.233.633

2

Cao Thị Kim Thu

Phó Chủ tịch Thường trực

Văn phòng CĐ

0913.031.303

3

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Chủ tịch

Viện PTBV Vùng

0915.009.579

4

Phạm Minh Phúc

Ủy viên Ban Thường vụ

Ban TCCB

0912.305.071

5

Lưu Thanh Mai

Ủy viên Ban Thường vụ

Ban QLKH

0904.258.059

6

Phạm Văn Dương

Ủy viên Ban Thường vụ

Bảo tàng DTH

0913.023.822

7

Khổng Thị Kim Anh

Ủy viên Ban Thường vụ

Viện Dân tộc học

0915.309.555

8

Phạm Thanh Tịnh

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện NC Đông Nam Á

0932.326.884

9

Hồ Ngọc Chung

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện Thông tin KHXH

0988.903.047

10

Đặng Thị Tuyết Dung

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện NC Đông Bắc Á

0912.770.719

11

Trần Xuân Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

Văn phòng Viện Hàn lâm

0912.150.258

12

Nguyễn Thị Song Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

Học viện KHXH

0912.615.860

13

Phú Văn Hẳn

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện KHXH vùng Nam Bộ

0903.781.639

14

Đinh Thị Thu Hương

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện Từ điển học và BKTVN

0983.107.094

15

Võ Hải Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

0912.349.998

16

Nguyễn Hữu Mùi

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện NC Hán Nôm

0904.291.238

17

Ngô Tiến Phát

Ủy viên Ban Chấp hành

Văn phòng Viện Hàn lâm

0978.981.889

18

Bùi Thị Cửu

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện NC Tôn giáo

0989.569.141

19

Ngô Văn Khôi

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện KHXH vùng Trung Bộ

0976.156.885

20

Nguyễn Duy Thụy

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện KHXH vùng Tây Nguyên

0914.091.589

21

Nguyễn Thị Thu Hương

Ủy viên Ban Chấp hành

Văn phòng Công đoàn

0916.35.019

Nguồn trích dẫn:

+ Căn cứ Quyết định số 37/QĐ - CĐVC ngày 15/01/2014 Về việc công nhận bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2012 - 2016.

+ Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-CĐVC ngày 20/01/2012 Về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Các tin đã đưa ngày: