Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_dangbo
  • 9.1.1 gioi thieu dang uy

Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

28/09/2015

Ngày 28/8/2015, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ra quyết định số 2095-QĐ/ĐUK chuẩn y Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020; và Quyết định số 2101-QĐ/ĐUK chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn văn 2 quyết định xin xem trong tệp tin đính kèm.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: