Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
  • 9.3 doan thanh nien

Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

02/03/2018

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

 

 

 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

------------

 

TT

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Chức vụ Đoàn

Trình độ chuyên môn

 

Nam

Nữ

1.       

PHẠM QUANG LINH

1985

 

Bí thư

TS

2.        

NGUYỄN XUÂN BÁCH

1984

 

Phó Bí thư

ThS

3.       

NGUYỄN THỊ HIỀN

 

1985

Phó Bí thư

ThS

4.       

NGUYỄN TUẤN ANH

1988

 

UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Khoa học

ThS

5.       

NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ

 

1986

UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Hậu cần

ThS

6.       

VŨ THỊ THU HÀ

 

1985

UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo

TS

7.       

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

 

1985

UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại

ThS

8.       

NGUYỄN VĂN LINH

1987

 

UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào

ThS

9.       

ĐÀM THỊ THƯ

 

1984

UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra, Chánh văn phòng Đoàn

ThS

10.   

NGUYỄN MẠNH AN

1989

 

UV Ban Chấp hành

CN

11.   

NGUYỄN HỒNG ANH

 

1988

UV Ban Chấp hành

ThS

12.   

TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH

 

1986

UV Ban Chấp hành

ThS

13.   

NGÔ HUY BIÊN

1986

 

UV Ban Chấp hành

ThS

14.   

VÕ DAO CHI

 

1985

UV Ban Chấp hành

ThS

15.   

NGUYỄN VĂN DƯỠNG

1985

 

UV Ban Chấp hành

CN

16.   

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

1990

 

UV Ban Chấp hành

ThS

17.   

VŨ TIẾN ĐỨC

1988

 

UV Ban Chấp hành

ThS

18.   

PHẠM THỊ HỒNG HÀ

 

1986

UV Ban Chấp hành

TS

19.   

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

 

1990

UV Ban Chấp hành

ThS

20.   

TRẦN ĐÌNH HƯNG

1991

 

UV Ban Chấp hành

ThS

21.   

PHẠM THU HƯƠNG

 

1987

UV Ban Chấp hành

ThS

22.   

NGUYỄN THU HƯƠNG

 

1985

UV Ban Chấp hành

ThS

23.   

ĐINH THỊ THÙY LINH

 

1991

UV Ban Chấp hành

ThS

24.   

TRẦN THU MINH

 

1987

UV Ban Chấp hành

ThS

25.   

NGUYỄN PHƯƠNG THÙY

 

1985

UV Ban Chấp hành, Chuyên trách

ThS

26.   

LÊ THỊ NGỌC THÚY

 

1990

UV Ban Chấp hành

ThS

27.   

PHẠM QUỐC TRÍ

1990

 

UV Ban Chấp hành

ThS

             

 

Nguồn: BCH Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: