Văn bản
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (04/05/2022)

Ngày 26/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia (26/04/2022)

Ngày 22 tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Các tin đã đưa ngày: